Aktuellt

Pressmeddelande Välfärdsteknik kan bli murbräcka mot ofrivillig ensamhet

Mer behöver göras för att motverka den farliga ofrivilliga ensamheten. I en ny rapport lyfter Ensamhetskommissionen välfärdsteknikens möjligheter att fungera som en murbräcka mot ensamhet inom äldreomsorgen. Kommissionen ger nio förslag till beslutsfattare nationellt och lokalt.

Pressmeddelande Ensamhetskommissionen lanserar kampanj för att minska ensamhet

Ofrivillig ensamhet är ett stort samhällsproblem. Idag, på FN:s internationella dag för äldre, lanserar därför Ensamhetskommissionen kampanjen “Visa värme”. Målet är att visa att vi med små medel kan bidra till ett samhälle där ingen ska ha ingen.

Sommar i P1 Amelia Adamo och Ingmar Skoog sommarpratar i P1

I sommar har Amelia Adamo och Ingmar Skoog, ordförande respektive ledamot i Ensamhetskommissionen sommarpratat i P1. Amelia berättade om hur kampen för att bryta äldres sociala ensamhet går vidare. Ingmar pratade bland annat om vikten av att känna samhörighet, och om den välmenande ålderismen som ofta slår fel i samhället. Båda sommarpraten har hyllats för sin uppriktighet och val av viktiga ämnen att belysa.

Initiativ 40 initiativ för ett mindre ensamt samhälle

Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem och ett allvarligt hot mot människors hälsa. Ensamhetskommissionen presenterar en lista över 40 initiativ som arbetar för minska ensamheten. Syftet är att uppmärksamma goda idéer och därmed inspirera fler att göra mer.

Video Någon måste agera mot ensamheten

Här berättar vd Carl-Johan Zetterberg Boudrie om varför företaget vill ta sig an denna samhällsutmaning. Tillsammans med kommissionens ordförande Amelia Adamo samtalar han om varför det är så viktigt för oss alla att ingen ska ha ingen.

Debattartikel Vi kräver krafttag mot ofrivillig ensamhet

Allt för många äldre är ofrivilligt ensamma och problemet är störst för de som har någon form av äldreomsorg. Det är ett underbetyg till alla som har makt över äldreomsorgen, särskilt kommuner och andra utförare. Nu kräver vi i Ensamhetskommissionen att politikerna agerar.

En sammanställning Ensamhetens karta

2020 var året då ordet social distansering blev vardag för oss alla. En pandemi tvingade alla, särkilt äldre och andra riskgrupper, att isolera sig, hålla avstånd och avstå från fysiska kontakter. Det har varit tufft. Det här är vår sammanställning av fakta och statistik om ensamhet.