Aktuellt

Initiativ 40 initiativ för ett mindre ensamt samhälle

Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem och ett allvarligt hot mot människors hälsa. Ensamhetskommissionen presenterar en lista över 40 initiativ som arbetar för minska ensamheten. Syftet är att uppmärksamma goda idéer och därmed inspirera fler att göra mer.

Video Någon måste agera mot ensamheten

Här berättar vd Carl-Johan Zetterberg Boudrie om varför företaget vill ta sig an denna samhällsutmaning. Tillsammans med kommissionens ordförande Amelia Adamo samtalar han om varför det är så viktigt för oss alla att ingen ska ha ingen.

Debattartikel Vi kräver krafttag mot ofrivillig ensamhet

Allt för många äldre är ofrivilligt ensamma och problemet är störst för de som har någon form av äldreomsorg. Det är ett underbetyg till alla som har makt över äldreomsorgen, särskilt kommuner och andra utförare. Nu kräver vi i Ensamhetskommissionen att politikerna agerar.

En sammanställning Ensamhetens karta

2020 var året då ordet social distansering blev vardag för oss alla. En pandemi tvingade alla, särkilt äldre och andra riskgrupper, att isolera sig, hålla avstånd och avstå från fysiska kontakter. Det har varit tufft. Det här är vår sammanställning av fakta och statistik om ensamhet.