Aktuellt

Ensamhetskommissionen i mål efter intensivt år

Ensamhetskommissionen startade i februari 2021. Efter ett år med pandemi, restriktioner och social distansering var det redan tidigare problemet med ofrivillig ensamhet än mer akut. Nu lämnas stafettpinnen vidare men här kan du se en sammanfattning av kommissionens hittills genomförda insatser.

Ofrivillig ensamhet på samhällsagendan 2023

Vi är så glada och stolta över att se att arbetet faktiskt gett resultat och att regeringen nu avsätter budget för att kartlägga och förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre. Bland annat genom flera konkreta förslag samt en nationell strategi inom området.

Ensamhetsfrågan på riksdagens bord

Fredagen den 3 juni träffade Ensamhetskommissionen riksdagsledamöterna Barbro Westerholm (L) och Pyry Niemi (S) för ett samtal om ofrivillig ensamhet och vad som behöver göras åt detta växande folkhälsoproblem. Det blev ett bra samtal om hur viktigt det är att frågan tas på allvar och vad som behövs för att det ska bli faktisk förändring. Deltagarna var eniga: mer måste göras för att ingen ska ha ingen.

Utbildning mot digitalt utanförskap lockade många

Den 2 juni arrangerade Doro och Vellinge kommun en utbildningsträff för 25 intresserade pensionärer i Vellinge, om hur de kan bli än mer trygga med mobiler och digitala tjänster. Stor nyfiken och flera frågor som fick svar.

Pressmeddelande Utbildningsträff ska få seniorer i Vellinge att bli mer trygga i en digital vardag

När den digitala tekniken blir en större del av vår vardag riskerar vissa samhällsgrupper att hamna utanför samhället. Därför bjuder nu Vellinge kommun tillsammans med mobilteknikföretaget Doro in seniorer i Vellinge till en utbildningsträff för att öka kunskapen och tryggheten i en digital vardag.

Pressmeddelande Välfärdsteknik kan bli murbräcka mot ofrivillig ensamhet

Mer behöver göras för att motverka den farliga ofrivilliga ensamheten. I en ny rapport lyfter Ensamhetskommissionen välfärdsteknikens möjligheter att fungera som en murbräcka mot ensamhet inom äldreomsorgen. Kommissionen ger nio förslag till beslutsfattare nationellt och lokalt.

Pressmeddelande Ensamhetskommissionen lanserar kampanj för att minska ensamhet

Ofrivillig ensamhet är ett stort samhällsproblem. Idag, på FN:s internationella dag för äldre, lanserar därför Ensamhetskommissionen kampanjen “Visa värme”. Målet är att visa att vi med små medel kan bidra till ett samhälle där ingen ska ha ingen.

Sommar i P1 Amelia Adamo och Ingmar Skoog sommarpratar i P1

I sommar har Amelia Adamo och Ingmar Skoog, ordförande respektive ledamot i Ensamhetskommissionen sommarpratat i P1. Amelia berättade om hur kampen för att bryta äldres sociala ensamhet går vidare. Ingmar pratade bland annat om vikten av att känna samhörighet, och om den välmenande ålderismen som ofta slår fel i samhället. Båda sommarpraten har hyllats för sin uppriktighet och val av viktiga ämnen att belysa.

Initiativ 40 initiativ för ett mindre ensamt samhälle

Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem och ett allvarligt hot mot människors hälsa. Ensamhetskommissionen presenterar en lista över 40 initiativ som arbetar för minska ensamheten. Syftet är att uppmärksamma goda idéer och därmed inspirera fler att göra mer.

Video Någon måste agera mot ensamheten

Här berättar vd Carl-Johan Zetterberg Boudrie om varför företaget vill ta sig an denna samhällsutmaning. Tillsammans med kommissionens ordförande Amelia Adamo samtalar han om varför det är så viktigt för oss alla att ingen ska ha ingen.

Debattartikel Vi kräver krafttag mot ofrivillig ensamhet

Allt för många äldre är ofrivilligt ensamma och problemet är störst för de som har någon form av äldreomsorg. Det är ett underbetyg till alla som har makt över äldreomsorgen, särskilt kommuner och andra utförare. Nu kräver vi i Ensamhetskommissionen att politikerna agerar.

En sammanställning Ensamhetens karta

2020 var året då ordet social distansering blev vardag för oss alla. En pandemi tvingade alla, särkilt äldre och andra riskgrupper, att isolera sig, hålla avstånd och avstå från fysiska kontakter. Det har varit tufft. Det här är vår sammanställning av fakta och statistik om ensamhet.