Ensamhetsfrågan på riksdagens bord

Fredagen den 3 juni träffade Ensamhetskommissionen riksdagsledamöterna Barbro Westerholm (L) och Pyry Niemi (S) för ett samtal om ofrivillig ensamhet och vad som behöver göras åt detta växande folkhälsoproblem.

Det blev ett bra samtal om hur viktigt det är att frågan tas på allvar och vad som behövs för att det ska bli faktisk förändring. Deltagarna var eniga: mer måste göras för att ingen ska ha ingen.

Vi passade också på att lämna över vår rapport om hur välfärdstekniken kan bli en murbräcka mot ensamhet genom att frigöra tid för social samvaro.

Carl-Johan Zetterberg Boudrie (Careium), Martin Engman (SPF), Amelia Adamo, Pyry Niemi (Socialdemokraterna), Barbro Westerholm (Liberalerna) och Camilla Nilsson (Careium)

Carl-Johan Zetterberg Boudrie (Careium), Martin Engman (SPF), Amelia Adamo, Pyry Niemi (Socialdemokraterna), Barbro Westerholm (Liberalerna) och Camilla Nilsson (Careium)