Pressmeddelande Utbildningsträff ska få seniorer i Vellinge att bli mer trygga i en digital vardag

När den digitala tekniken blir en större del av vår vardag riskerar vissa samhällsgrupper att hamna utanför samhället. Därför bjuder nu Vellinge kommun tillsammans med mobilteknikföretaget Doro in seniorer i Vellinge till en utbildningsträff för att öka kunskapen och tryggheten i en digital vardag.

Inom ett par år kommer 25 procent av alla svenskar att vara 65 år eller äldre. Av erfarenhet vet vi att människor tenderar delta mindre i sociala och kulturella aktiviteter ju äldre de blir, vilket innebär en ökad risk för ensamhet i form av social isolering. Ensamhet är också en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet hos äldre.

”Det är viktigt att kunna erbjuda det här utbildningstillfället för att sänka trösklarna till ett ökat användande av digitala tjänster. Vår önskan är att Vellinge ligger i framkant i den digitala utvecklingen och att så många som möjligt får chansen att följa med i den utvecklingen”, säger Johan Greco, Vård- och omsorgschef på Vellinge Kommun.

Mobiltelefoner och läsplattor har blivit en central del i våra liv. Utan dessa har vi svårt att logga in på viktiga samhällstjänster som internetbanken och vårdtjänster som 1177. Under pandemin tvingades många till att hitta nya sätt att hålla kontakt med nära och kära, exempelvis genom videosamtal. I ett digitaliserat samhälle går utvecklingen minst sagt fort och de som har svårt att följa med i utvecklingen hamnar i ett utanförskap. Enligt Internetstiftelsen lever idag närmare sex procent av svenskarna i ett digitalt utanförskap. För att minska denna siffra och göra det enklare för folk att bli digitaliserade bjuder Vellinge kommun tillsammans med mobilföretaget Doro in till utbildningsträffen “Bli mer trygg i en digital vardag”.

”Att bryta det digitala utanförskapet är inte enkelt, framför allt inte när så stor del av den moderna tekniken byggs av och för yngre generationer. De digitala klyftorna är en stor bidragande faktor till att landets seniorer hamnar i ensamhet och utanförskap. På Doro vill vi bidra med kunskap och trygghet för en vardag med mobila och digitala hjälpmedel. Därför är vi så glada att kunna bjuda in seniorer i Vellinge till en trygg miljö i form en utbildningsträff. Vi hoppas givetvis också att deltagarna kommer att få med sig nyttig kunskaps som kommer förbättra deras digitala vardag i längden”, säger Jörgen Nilsson, VD på Doro och ledamot i Ensamhetskommissionen.

Utbildningsträffen genomförs i samarbete mellan Vellinge kommun och mobilteknikföretaget Doro, som även ligger bakom initiativet Ensamhetskommissionen. Ensamhetskommissionen är ett politiskt obundet initiativ som jobbar brett mot ensamhet och utanförskap bland landets äldre. Träffen är gratis och äger rum i Vellinge kommunhus, torsdagen den 2 juni. Vellinge blir den första kommunen där utbildningstillfället sker och framöver kan denna samverkansmodell användas på andra platser i landet. Under träffen ges det möjlighet till att både lyssna och få ställa den praktiska frågor man önskar att få hjälp med.

Träffen äger rum i Vellinge kommunhus i Kommunfullmäktigesalen den 2 juni, kl. 13:00-15.00.

För mer information kontakta:

Vellinge kommun:
Johan Greco, 040-42 54 05 eller email johan.greco@vellinge.se

Doro:
Jörgen Nilsson, 073-101 28 01 eller jorgen.nilsson@doro.com