Ofrivillig ensamhet på samhällsagendan 2023

Vi på Careium har tillsammans med Doro sedan 2021 drivit frågan om ofrivillig ensamhet genom vårt arbete med Ensamhetskomissionen. Vi är så glada och stolta över att se att arbetet faktiskt gett resultat och att regeringen nu avsätter budget för att kartlägga och förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre. Bland annat genom flera konkreta förslag samt en nationell strategi inom området.

Regeringen föreslår att 145 miljoner ska riktas till kommuner och regioner för specifika insatser för äldre genom äldresamtal/hälsosamtal under 2023. Även att 50 miljoner kronor avsätts för att motverka ensamhet bland äldre och att idrottsrörelsens arbete med idrott för äldre förstärks med 25 miljoner kronor. Dessutom föreslår regeringen att ytterligare medel avsätts till civilsamhällets arbete för att bryta ofrivillig ensamhet.

Careium bidrar till minskad ensamhet genom välfärdsteknik inom hemtjänst som frigör mer tid för social kontakt och omvårdnad och därmed motverka ensamhet bland äldre. Att skapa tillfällen och möjlighet att bryta ensamhet är det första steget för en mer välmående äldre generation och på Careium är vi så glada att se att frågan nu lyfts på samhällsagendan.

Läs gärna mer här https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2022/11/satsningar-for-battre-vard-och-okad-folkhalsa/