Pressmeddelande Ensamhetskommissionen lanserar kampanj för att minska ensamheten

Ofrivillig ensamhet är ett stort samhällsproblem. Idag, på FN:s internationella dag för äldre, lanserar därför Ensamhetskommissionen kampanjen “Visa värme”. Målet är att visa att vi med små medel kan bidra till ett samhälle där ingen ska ha ingen.

Ensamhetskommissionen, ett initiativ från Doro, arbetar för att minska den ofrivilliga ensamheten i Sverige. Enligt SCB rör det sig om ungefär 300 000 personer i Sverige och problemet är störst bland äldre. Nästan var femte person över 85 år uppger att de känner sig ensamma “hela tiden” eller “för det mesta”.

Ensamhetskommissionen har kartlagt ensamhet i en rapport och lyft upp de stora hälsorisker som den kan medföra. Kommissionen har även samlat goda initiativ i en inspirationsbank och driver policyförslag mot politiker nationellt och lokalt, exempelvis krav på rätt till mer social tid i hemtjänsten. Idag, på FN:s internationella dag för äldre, lanserar man en kampanj för att rent praktiskt minska ensamheten i vardagen.

– Vi kan alla göra mer. Genom att ringa samtalet till den äldre släktingen, stanna och prata en stund med grannen i trappuppgången eller ta initiativet till en promenadträff så kan alla bidra till att minska ensamheten. Vi måste våga visa mer värme, säger Amelia Adamo, ordförande i Ensamhetskommissionen.

Kampanjen “Visa värme” lanseras idag och kommer främst att drivas i sociala medier. Genom att använda hashtaggen #visavärme hoppas Ensamhetskommissionen att människor ska kunna inspirera varandra till insatser.

Doro, som finansierar Ensamhetskommissionens arbete, är stolta över kampanjen.
– Våra lösningar handlar om att koppla samman generationer. I denna kampanj vill vi uppmuntra människor att använda befintliga lösningar för att praktiskt minska ensamheten bland äldre. Nu hoppas vi många vill visa värme, det behövs, säger Carl-Johan Zetterberg Boudrie, vd Doro.

Följ kampanjen på Doros Facebook sida och via #visavärme.

Fem tips

Ring upp

Slå en signal till någon du inte pratat med på länge. En gammal kollega, en moster, barndomsvännen…

Stanna till

Ta dig tiden att stanna till och väcka några ord. Det kan vara utanför mataffären, i trapphuset eller på gatan i villaområdet.

Bjud in

Bjud in till promenadträffen, bokcirkeln eller bara till kaffekoppen ni ändå ska dricka.

Säg hej

Att hälsa och fråga hur någon har det är en bra start på allt.

Våga knacka

Behöver din granne någon hjälp, har du en tidning över, eller behöver du någon som ser till dina växter? Våga knacka och skapa gemenskap.

För mer information, vänligen kontakta
Johanna Sturk
Mail »
072-941 42 16