Ledamöter

Amelia Adamo

Amelia Adamo

Amelia är en av Sveriges mest kända journalister som står bakom en rad framgångsrika magasin och projekt.

Varför engagerar du dig i frågor om äldres ensamhet?

– Jag tycker att ensamhet är ett själssår som ingen ska behöva känna och jag tänker att det är viktigt att vi börjar prata mer om det.

Eva Eriksson

Eva Eriksson

Eva är förbundsordförande för SPF Seniorerna som engagerar en kvarts miljon pensionärer runt hela landet.

Varför är ensamhetsfrågan viktig för dig och SPF Seniorerna?

– Det handlar väldigt mycket om hur samhället ser på äldre människor. När man har lämnat arbetsmarknaden så lämnar man delaktighetskulturen. Det aktiva samhället är inte till för de äldre och det har vi i samhället inte riktigt velat tala om. Man talar om “våra äldre”. Det får vara slut med att klappa oss på huvudet och bestämma åt oss. Vi är kapabla och har hur mycket som helst att bidra med. Detta är en oerhört viktig fråga och det är därför självklart för mig att vara med i Ensamhetskommissionen.

 

Jörgen Nilsson

Jörgen Nilsson är vd för Doro, som tillsammans med Careium är initiativtagare och finansiär av kommissionen. Jörgen har ett starkt engagemang för att teknikens möjligheter ska vara öppna för alla.

Hur ser du att teknik kan minska den ofrivilliga ensamheten?

– Tekniken är fantastisk och öppnar nya möjligheter och världar. Men vi ser också hur tekniken kan bli exkluderande. Det digitala utanförskapet är ett allvarligt problem vi som samhälle måste ta tag i. Det är vad vi på Doro arbetar med varje dag. Nu hoppas vi genom Ensamhetskommissionens arbete få använda all den kunskap vi samlat på oss om hur man tillgängliggör teknik för att öppna fler dörrar och minska ensamheten.

Ingmar Skoog

Ingmar är en av våra främsta forskare och auktoriteter på äldres mentala hälsa och särskilt kring ensamhet.

Vad för typ av forskning om ensamhet i framtiden ser du som viktig?

– Vi behöver veta ännu mer om ensamhet, hur den ser ut bland befolkningen och hur vanligt det är. Det behövs också forskning som utvärderar olika sätt att minska ensamheten på. Jag är övertygad om att en viktig väg att gå är att prata mer om det, vilket inte alltid är lätt. Det är viktigt att komma ihåg att man inte är ensam om att känna sig ensam.

Lars Stjernkvist

Lars är en av Sveriges mest meriterade politiker och har djup kännedom om nationell, regional och kommunal politik. Han är före detta partisekreterare för socialdemokraterna, har varit riksdagsledamot i många år och satt som kommunstyrelsens ordförande i Norrköping i 13 år.

Vad hoppas du på att Ensamhetskommissionen kan uppnå?

– Att fler vågar pratar mer om ensamhet och att vi bryter det stigmat. När det gör ont i själen och man känner sig ensam ska det vara enklare att prata om det och att söka hjälp. Jag hoppas även att vi kan bidra med ny kunskap om hur ensamhet påverkar människor.

Carl-Johan Zetterberg Boudrie

Carl-Johan Zetterberg Boudrie är vd och koncernchef för Careium. Carl-Johan brinner för teknik och samhällsnytta och Careium har hög ambition inom båda dessa områden.

Vad önskar du att Ensamhetskommissionen ska uppnå?

– Vi hoppas kunna lyfta och göra skillnad i en viktig fråga – ingen ska behöva vara ofrivilligt ensam. Livet ska levas fullt ut och kan vi genom att finansiera den här kompetenta kommissionen bidra till förändring är det mycket glädjande. Äldre ska inte ha några onödiga begränsningar i sitt liv. Vi vill säkerställa att det finns förutsättningar att leva livet fullt ut och plocka bort hinder och begränsningar.