Initiativ

Den ofrivilliga ensamheten bland äldre i Sverige är för stor och behöver aktivt motverkas.

Idag upplever en femtedel av landets äldre ensamhet. Med en ökande andel äldre befolkning riskerar problemet att växa. Konsekvenserna är stora, både för individen och för samhället. Ofrivillig ensamhet skapar psykisk ohälsa, men den leder också till fysisk ohälsa med ökad risk för bland annat hjärtsjukdomar, stroke och demens.

Ensamhetskommissionen, ett initiativ från välfärdsteknikföretaget Doro, finns för att lyfta denna fråga och göra skillnad. Kommissionen har kartlagt problemet, läs sammanställningen här, och driver förslag mot beslutsfattare nationellt och lokalt, läs debattartikeln här.

Problemet med ofrivillig ensamhet är stort och därför är det bra att det finns många aktörer som arbetar på olika sätt. Ensamhetskommissionen har därför påbörjat en exempelbank, en sammanställning över goda initiativ och projekt som arbetar mot ensamhet. Förhoppningen är att exemplen ska inspirera och kunna spridas till fler.

– Vi måste alla hjälpas åt att lindra de själssår som ofrivillig ensamhet ger. Det är därför glädjande att se allt fint arbete som faktiskt pågår runt om i landet, i stort och smått. Ingen kan göra allt, men vi kan alla göra något, säger Amelia Adamo, ordförande i Ensamhetskommissionen.

Du hittar initiativen här nedanför på sidan.
Fler kommer att läggas till efterhand. Om du vill ha med ditt initiativ på listan kan du mejla till kansli@ensamhetskommissionen.se

Telefonlinjer

För många äldre har pandemins utbrott lett till en ökad känsla av ensamhet, då möjligheterna att träffa andra människor har begränsats avsevärt. Ett alternativ till fysiska besök kan vara att prata i telefon.

Initiativ från kommuner och myndigheter

Vad kan de lokala myndigheterna göra för att minska ensamheten bland äldre?

Volontärgrupper

Det finns många volontärgrupper, samtalsgrupper och ideella initiativ som kämpar varje dag för att alla ska ha någon.

Tekniklyft Hjälp med digitala verktyg

Digitala tjänar kan lyfta äldre ur ensamheten. Men då krävs kunskaper kring hur man använder dessa.

Forskning och innovation

Att ensamhet är ett växande samhällsproblem har börjat uppmärksammas på allt fler plan i samhället - inte minst inom forskningen.