Om kommissionen

Ensamhetskommissionen är ett politiskt obundet initiativ som ska jobba brett mot ensamheten bland äldre i Sverige.

Ledamöterna har tillsammans både insyn och möjlighet att påverka, och engagemanget är stort. Kommissionen kommer att utreda och föreslå konkreta åtgärder och insatser. Det handlar bland annat om att kartlägga ensamheten, öka medvetenheten om problemet och ta fram policy- och förbättringsförslag. Kommissionen kommer att leta efter goda exempel och arbeta med att sprida dessa. Målet är att på sikt minska ensamheten bland Sveriges äldre genom konkreta kampanjer och insatser.

Coronapandemin har slagit extra hårt mot äldre, som det senaste året har fått uppleva extrem isolering. Redan innan pandemin uppgav 300 000 personer i Sverige att de känner sig ensamma, störst var problemet bland de äldre. Siffror från Statistiska centralbyrån visar att var tredje person som är äldre än 65 år bor ensam. I gruppen som fyllt 75 år är det över tio procent som är det man kallar för socialt isolerade, vilket betyder att man bor ensam och inte träffar anhöriga, vänner eller bekanta mer än någon gång i månaden.

Ordförande är journalisten Amelia Adamo. Initiativet finansieras av Doro och Careium.

Vänligen notera att Ensamhetskomissionen inte längre är aktiv.