Utbildning mot digitalt utanförskap lockade många

Den 2 juni arrangerade Doro och Vellinge kommun en utbildningsträff för 25 intresserade pensionärer i Vellinge, om hur de kan bli än mer trygga med mobiler och digitala tjänster. Stor nyfiken och flera frågor som fick svar.

Doro och kommunen gav flera konkreta tips om hur pensionärer kan får mer utbildning, stöd och praktisk hjälp med sina mobiler. Doro erbjuder både Smartphoneskolan och support via telefon och mejl för Doro-användare.

Vi hoppas att detta pilotprojekt och samverkansmodell mellan pensionärsföreningar, kommun och Doro kan genomföras fler gånger och inspirera andra att minska det digitala utanförskapet bland äldre i Sverige.

Utbildning mot digitalt utanförskap lockade många