Ensamhetskommissionen i mål efter intensivt år

Ensamhetskommissionen startade i februari 2021. Efter ett år med pandemi, restriktioner och social distansering var det redan tidigare problemet med ofrivillig ensamhet än mer akut. Företagen Doro och Careium, med teknik för seniorer i olika former som kärnverksamhet, ville göra mer för att mota det akut ökande samhällsproblemet med ofrivillig ensamhet.

Där föddes idéen till Ensamhetskommissionen. Tanken var att under ett år samla kloka personer från olika delar av samhället för att analysera, kritisera och lyfta frågan på dagordningen.

Kommissionen blev en namnkunnig samling. Journalisten och opinionsbildaren Amelia Adamo blev ordförande. Ledamöter har varit Eva Eriksson (ordförande SPF), Lasse Stjernqvist (tidigare kommunalråd och partisekreterare Socialdemokratena), Ingmar Skoog (professor i psykiatri och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet), Carl-Johan Zetterberg Boudrie (vd Careium) och Jörgen Nilsson (vd Doro).

Vid lansering fick kommissionen stor uppmärksamhet i media, vilket visar hur angelägen frågan är. Det planerade året blev nästan 1,5 år, men när kommissionen nu rundar av finns en gedigen lista på genomförda införda insatser som bidragit till att sätta frågan om ensamhet på agendan. Nu lämnar kommissionen stafettpinnen vidare till de beslutsfattare som behöver vidta åtgärder och till civilsamhället som redan gör sådana fantastiska insatser.

Genomförda insatser

Ensamhetens karta

I en första rapport sammanställdes statistik kring ensamhet, riskfaktorer och faror med ensamhethet. Öppna källor blandades med egen data från Careiums trygghetslarmscentral som visar att trygghetslarm används för social kontakt fler än 100 gånger varje dag.

Äldre kvinna pendlar.

Policyförslag för skillnad på riktigt

Ofrivillig ensamhet kan inte lagstiftas bort, men mycket mer behöver göras från stat och kommuner för att komma till bukt med problemet. I en debattartikel presenterades skarpa förslag och krav på beslutsfattare.

Sommarprat med ensamhetstema

Sommaren 2021 sommarpratade två av kommissionens ledamöter – Amelia Adamo och Ingmar Skoog.

Bild på blomman Förgätmigej

Sammanställning av andras utmärkta arbete

Många måste agera för att minska den ofrivilliga ensamheten. Ensamhetskommissionen har sammanställt över 40 initiativ – ideella, privata och offentliga för att applådera, informera och inspirera andra till hur man kan arbeta.

Kampanjen: Visa värme

I samband med FN:s äldredag den 1 oktober genomförde Ensamhetskommissionen kampanjen ”Visa värme” som handlar om de små sakerna vi alla kan göra i vardagen för att se en medmänniska och i det lilla bidra till gemenskap.

Amelia Adamo medverkade i Nyhetsmorgon för att presentera initiativet.

Pilotprojekt för att minska det digitala utanförskapet

Det digitala utanförskapet är en viktig pusselbit att komma till bukt med för att inte fler ska riskera att bli ofrivilligt ensamma. Tekniken möjliggör gemenskap. För att nå inte bara de som har ett intresse eller anhöriga som bistår ville kommissionen utforska om det fick att samarbete mellan aktörer. I ett pilotprojekt mellan Doro och Vellinge kommun genomfördes en utbildning kring en digital vardag på ett äldreboende.

25 seniorer deltog i den uppskattade dagen för pilotprojektet.

Välfärdsteknik i ensamhet

Välfärdsteknik som murbräcka mot ensamhet

När ensamhet mäts är det fler som bor på ett äldreboende eller har hjälp från hemtjänsten som upplever ensamhet. I omsorgen finns med andra ord en stor del av problemet, men också en stor möjlighet till lösningar. I en andra större rapport presenterades välfärdsteknikens potential att frigöra tid som kan användas till social gemenskap.

Carl-Johan Zetterberg Boudrie (Careium), Martin Engman (SPF), Amelia Adamo, Pyry Niemi (Socialdemokraterna), Barbro Westerholm (Liberalerna) och Camilla Nilsson (Careium)

Politikerträffar

Under kommissionens aktiva år har flera möten med makthavare genomförts. Kommissionen avslutades med en lunch på riksdagen med Barbro Westerholm (L) och Pyry Niemi (S). Där diskuterades hur ensamhetsfrågan ska kunna öka i angelägenhet och hur vi snabbt kan komma framåt med nödvändiga förändringar.

Stafettpinnen lämnas vidare

Ensamhetskommissionens ledamöter sammanställde sina insikter från arbetet i en debattartikel som publicerades i Dagens samhälle.

 

Ensamhetskommissionen är nu vilande. Tankar finns dock om att fortsätta arbetet i någon form. Är du intresserad av att bidra till finansiering av fas 2? Välkommen att kontakta Gullers Grupp som utgjort kommissionens kansli.