Tekniklyft Hjälp med digitala verktyg

Allt större delar av samhället är idag uppkopplade på internet, men många äldre saknar nödvändig kunskap för att kunna ta del av detta. Därför behövs det initiativ som hjälper äldre att förbättra sina kunskaper rörande digital teknik, här har vi samlat en del av dessa.

Allt fler initiativ för digitala hjälpmedel har utvecklats för att öka möjligheter för äldre att skapa och hålla kontakt i isolering. Utformningen av initiativen varierar allt ifrån guider, utbildning och stöd till att hjälpa äldre med att hantera digitala verktyg, till förenklad och mer lätthanterlig teknik.

Inte ensam – SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och PRO. Utbildningsmaterial för att ge kunskap till äldre om användning av digitala verktyg och för att minska digitalt utanförskap bland äldre.

Dataprata – En digitaltjänst med anpassat stöd för äldre och människor utan datavana att få hjälpa med användning av video, ljud och bild. Ett kostnadsfritt stöd för att underlätta för äldre att hålla kontakten med sina anhöriga.

Online-guide för äldre – Telia. Guide för äldre för att hjälpa till att lära om digitala tjänster och verktyg och om hur internet kan hjälpa till att ljusa upp tillvaron under isolering till följd av covid-19.

SeniorNet – Ideell förening som vill främja dator- och internetanvändning bland äldre. SeniorNet finns i drygt 40 lokalföreningar i olika delar av landet.

Loopeli – App till surfplattor och smartphones med förenklade videosamtal/samtal, ljudböcker, vykort och radio för att underlätta för äldre att hålla kontakt med närstående.