Forskning och innovation

Att ensamhet är ett växande samhällsproblem har börjat uppmärksammas på allt fler plan i samhället - inte minst inom forskningen. Just nu bedrivs flera forskningsprojekt med syfte att ta fram metoder för att minska äldres ensamhet, bland annat testning av en ny webbplattform.

Andra forskningsprojekt har under de senaste åren bland annat kunnat visa hur hälsofarlig ensamhet kan upptäckas tidigare. För den som vill läsa mer om dessa projekt finns mer information här.

Fik@rummet – Mälardalens Högskola. Projekt för att skapa en ny webbplattform för att minska social isolering för ensamma äldre.

Idéhackaton event – Breakit24 Live. Brainstorm event för att bryta ensamhet bland äldre och motverka digitalt utanförskap. Pris på 100 000 kr till den mest innovativa idén för att sen kunna utveckla och verkställa den.

Tidig upptäckt av upplevd ensamhet – Region Stockholm. Projekt som drivs av APC och CES för att bidra till att primärvården bättre ska upptäcka ensamma äldre. Med ambition att motverka upplevd ensamhet och och bidra till förbättrad social, psykisk, existentiell och fysisk hälsa hos äldre.

Katt på äldreboende – Studie kring hur katter och djur på äldreboenden kan minska och motverka upplevd ensamhet och depression.

Ensamma kan få hjälp på distans – Vid Linköping universitet studeras metoder med internetbaserad kognitiv beteendeterapi för att hjälpa personer som känner sig ensamma.

Mötesplats Social Innovation – Forskaren Ingeborg Nilsson vid Umeå universitet undersöker tillsammans med Husläkarna Hälsocentral och Umeå kommun om social aktivitet på recept kan minska problemen. En liknande lösning har visat sig ha positiva resultat i England.

Virotea virtual reality -Erbjuder välfärdsteknik som bygger på virtual realtiy (VR). Tjänsterna innebär en meningsfull aktivitet där vårdtagare, enskilt eller i grupp, kan uppleva och upptäcka platser från jordens alla hörn utan att behöva lämna rummet. Varför inte tillsammans uppleva Paris igen eller varför inte upptäcka Barcelona? Med hjälp av VR kan man skapa gemenskap på äldreboendet och minska känslan av ensamhet.