Initiativ från kommuner och myndigheter

Vad kan de lokala myndigheterna göra för att minska ensamheten bland våra äldre? Runt om i Sverige finns många olika kommunala och statliga initiativ som adresserar problemet - men för att bromsa dagens negativa utveckling måste fler göra mer, även på lokalpolitisk nivå.

Ett sätt för lokala myndigheter att motverka äldres ensamhet är konceptet vänträffar. För äldre som inte längre har något eget kontaktnät kan en organiserad träff, fika eller promenad vara ett bra sätt att träffa nya vänner. Genom att engagera volontärer för väntjänst kan dessutom kontakter över generationsgränser uppstå som är givande för alla parter, och i längden bidrar till en trivsam och socialt hållbar kommun.

I de allra flesta svenska kommuner finns idag ett utbud av träffpunkter eller aktivitetscenter för seniorer. Fysiska träffar inomhus har dock varit svårt att genomföra under det senaste årets pandemiläge. En anpassad satsning kan då vara att istället hjälpa de äldre med digitala lösningar. Dessa kan ge nya möjligheter till social kontakt över till exempel videosamtal. Två existerande exempel är att ge äldre möjligheten att låna hem en surfplatta samt att skapa en online-mötesplats med volontärer som hjälper fler äldre att komma igång med digitala aktiviteter. Nedan har vi listat några inspirerande exempel på satsningar från lokala myndigheter runt om i landet.

Låna en surfplatta (Nynäshamn). Nynäshamn kommun lånar ut surfplattor till äldre för att underlätta för äldre på äldreboenden att ta kontakt med anhöriga.

Livslust (Göteborg Stad). Initiativ för att minska ensamhet hos äldre. Under pandemin har Gun Mattsson tillsammans med Livslust Samtalgrupper under pandemin uppträtt med sång, dans, teater och andra  aktiviteter utomhus för att bryta ensamheten hos äldre.

Matlyftet (Skärholmen). Äldre får pengar till gemensamma måltider för att minska följder av ensamhet som social isolering och minskad aptit.

Hela Livets Telefontjänst (Hudiksvall). Telefonlinje för äldre över 70 år i Hudiksvall kommun, sex stycken medarbetare som under pandemin tagit emot och ringt upp mer än 150 samtal i veckan till ensamma äldre.

Diggi och tala (Karlskoga). Digital mötesplats med volontärer som ska öka möjligheterna till samvaro och meningsfulla aktiviteter för ofrivilligt ensamma och äldre.

Årserfarna tillsammans (Sigtuna). Aktiviteter för att skapa möjligheter för att bryta social isolering och för att få ofrivilligt ensamma att träffa nya människor och upptäcka nya aktiviteter att göra.

Digital hjälp för seniorer (Kalmar). Utbildningar i digitala verktyg som hålls av gymnasieungdomar för alla äldre i Kalmar kommun.

Digital guide 65+ (Göteborg). Elva kommunanställda guider som går att kontakta digitalt eller över telefon.

IT-fixare (Malmö stad). Kommunal tjänst där gratis IT-support i hemmet erbjuds till äldre.

Pratbänkar (Värmdö kommun). Seniorcenter Diamanten är en öppen träffpunkt för alla seniorer i Värmdö Kommun. Diamanten arbetar med ett projekt som handlar om att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre. Bland annat så har pratbänkar införts på nio stycken olika platser på Värmdö. Syftet är att man ska kunna komma dit och få en trevlig pratstund i gemenskap.

Väntjänst och frivilligverksamhet (Örebro kommun). Inom frivilligverksamheten finns engagerade volontärer som på sin fritid vill stödja och umgås med seniorer. Syftet med frivilligverksamheten är att skingra ensamhet och sätta guldkant på tillvaron för seniorer boende i Örebro kommun. 

Seniorkontakter (Vellinge kommun) Tanken är att seniorkontakterna ska hjälpa till att förgylla dagen för kommunens äldre medborgare. Detta kan vara genom att träffas och högläsa tidningen, ta en fika eller en promenad och prata om livet.