Volontärgrupper och andra initiativ

Behovet för stöd hos äldre och ofrivilligt ensamma har under pandemin förtydligats. Det finns ett flertal organisationer och ideella föreningar som dagligen jobbar med frågan hur man bryter den sociala isoleringen för äldre.

Genom gemensamma medmänskliga insatser för att ge äldre ett bättre liv med sammanhang och mening, arbetar dessa volontärföreningar mot ensamhet. Initiativen kan handla att skapa mötesplatser, anordna besök för sällskap, aktiviteter, och hjälpa till med ärenden. Hembesök hos äldre kan vara ett stort stöd för de som behöver extra hjälp med vardagssysslor, och brevväxling eller samtalsgrupper kan bli en grogrund för nya vänskaper.

Utöver att ha en viktig betydelse och funktion för många äldre, verkar volontärinitiativen som influens på hur samhället kan arbeta för att motverka social isolering. Nedan har vi samlat några exempel på volontärföreningar som hjälper äldre som känner sig ensamma.

Äldrekontakt – Arbetar för att motverka social isolering och ofrivillig ensamhet bland äldre genom träffar, digitala samtal och matinköp.

Frivillighetskuren Volontärbyrån – Vill skapa sammanhang med meningsfullhet för äldre och ofrivilligt ensamma genom att stödja äldre till att arbeta ideellt.

Frivillig väntjänst (Stockholm)- En ideell förening som erbjuder stöd till äldre som komplementerar samhällsinsatser. Genom besök, aktiviteter och att stödja i olika typer av ärenden som till exempel under läkarbesök.

Väntjänsten – Röda Korset (Göteborg). Stöd till ofrivilligt ensamma och äldre. Hembesök och även på äldreboenden för att erbjuda sällskap till ensamma människor.

Brevväxling mot ensamhet – Simon Vinokur. Projekt för att minska ensamhet genom att skapa brevvänner till ofrivilligt ensamma.

Vid din sida – Ideell förening för att hjälpa äldre hemlösa och fattigpensionärer i Stockholm.

Sveriges Frivilligcentraler – Frivillig verksamhet med träffar och stöd till ofrivilligt ensamma.

Goda grannar – Hyresgästföreningen. Skapar möjligheter för lokala hjälpinsatser genom att föra samman grannar som är volontärer med de ensamma i behov av hjälp.

Hjärnkoll – Samtalsgrupper för seniorer för att motverka social isolering, skapa rum för gemenskap, samhörighet och öka existentiellt och psykiskt välmående.

Vänner i Väsby (Upplands Väsby). Väntjänst för medmänskligt stöd till äldre genom sällskap, promenader, fika och andra aktiviteter.

Nätverket stoppa ofrivillig ensamhet – Arbetar för social hälsa till alla åldersgrupper och är en plattform för samverkan och kunskapsutbyte i arbetet med att minska ofrivillig ensamhet.

Samarit – Bekämpar den utbredda ensamheten hos äldre och strävar efter ett medmänskligt samhälle att bli gammal i.

Seniorvän – Göteborgs FöreningsCenter. Ett projekt med syfte att minska den ofrivilliga ensamhet och öka livskvalitén hos äldre, genom att informera om och utveckla ett arbete med kontaktpersoner för seniorer.