Ingen ska ha ingen.

Ensamhetskommissionen är ett politiskt obundet initiativ som jobbar brett mot ensamheten bland äldre i Sverige.

Carl-Johan Zetterberg Boudrie (Careium), Martin Engman (SPF), Amelia Adamo, Pyry Niemi (Socialdemokraterna), Barbro Westerholm (Liberalerna) och Camilla Nilsson (Careium)

Ofrivillig ensamhet på samhällsagendan 2023

Vi på Careium har tillsammans med Doro sedan 2021 drivit frågan om ofrivillig ensamhet genom vårt arbete med Ensamhetskomissionen. Vi är så glada och stolta över att se att arbetet faktiskt gett resultat och att regeringen nu avsätter budget för att kartlägga och förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre. Bland annat genom flera konkreta förslag samt en nationell strategi inom området.

Ensamhetskommissionen i mål efter intensivt år

Ensamhetskommissionen startade i februari 2021. Efter ett år med pandemi, restriktioner och social distansering var det redan tidigare problemet med ofrivillig ensamhet än mer akut. Företagen Doro och Careium, med teknik för seniorer i olika former som kärnverksamhet, ville göra mer för att mota det akut ökande samhällsproblemet med ofrivillig ensamhet. Nu lämnas stafettpinnen vidare men här kan du se en sammanfattning av kommissionens hittills genomförda insatser.

Ensamhetsrapport

Välfärdsteknik kan bli murbräcka mot ofrivillig ensamhet

Mer behöver göras för att motverka den farliga ofrivilliga ensamheten. I en ny rapport lyfter Ensamhetskommissionen välfärdsteknikens möjligheter att fungera som en murbräcka mot ensamhet inom äldreomsorgen. Kommissionen ger nio förslag till beslutsfattare nationellt och lokalt.

En sammanställning Ensamhetens karta

2020 var året då ordet social distansering blev vardag för oss alla. En pandemi tvingade alla, särkilt äldre och andra riskgrupper, att isolera sig, hålla avstånd och avstå från fysiska kontakter. Det har varit tufft.

Det här är vår sammanställning av fakta och statistik om ensamhet.

Amelia Adamo

Amelia Adamo "Ensamhet är ett själssår"

Jag tycker att ensamhet är ett själssår som ingen ska behöva känna och jag tänker att det är viktigt att vi börjar prata mer om det.