Ensamheten i Sverige

Ofrivillig ensamhet är lika farligt som att röka 15 cigaretter om dagen

Problemet med ofrivillig ensamhet är stort. Ensamhetskommissionen presenterar idag en sammanställning av statistik kring ensamhet, vad som orsakar den och vad den kan leda till. Sammanställningen visar bland annat att det är över 100 personer i Sverige som använder sitt trygghetslarm för social kontakt varje dag och att ofrivillig ensamhet är lika farligt som att röka 15 cigaretter om dagen.

Ensamhetskommissionen är ett politiskt obundet initiativ från välfärdsteknikföretaget Doro. Fem namnkunniga ledamöter har samlats för att tackla problemet med ofrivillig ensamhet i Sverige. Som ett första steg i arbetet har kommissionen sammanställt fakta kring ensamhet –hur stort problemet är, vad som orsakar och det och vad det kan leda till i ”Ensamhetens karta”. Syftet är att höja medvetenheten om problemet för att i nästa fas kunna föreslå lösningar.

I SCB:s mätning som publicerades 2019 är ungefär 4 procent av Sveriges befolkning ensamma. Det är 300 000 personer. Siffran ökar dock kraftigt bland äldre, där exempelvis 17 procent av de över 85 år anger att de känner sig ensamma “hela tiden” eller “för det mesta” när SCB mätte under pandemin 2020.

– Den här statistiken gör ont att se. Bakom varje siffra, varje procentsats och varje stapel finns en människa och ett lidande. Ensamhet är ett själssår som måste behandlas, säger Amelia Adamo, ordförande i Ensamhetskommissionen.

Många äldre har trygghetslarm. I en helt ny siffra från teknikföretaget Doro visar rapporten att cirka 1 procent av samtalen via trygghetslarmen är så kallade ”sociala samtal” –alltså inte kopplade till att användaren behöver hjälp.

– En procent kanske låter lite, men det är över 100 personer om dagen som ser trygghetslarmet som det enda sättet att få social kontakt och det är enbart i vårt system. Det visar hur viktigt det är att tekniken finns där, men det borde få larmklockorna att ringa högt i hela samhället, säger Carl-Johan Zetterberg Boudrie, vd på Doro.

I rapporten finns också sammanställning av fakta kring vad som orsakar ensamhet och vilka konsekvenser den kan få.

– Enligt forskare är ofrivillig ensamhet lika farligt som att röka 15 cigaretter om dagen. På tobaksprodukter sätter vi varningstexter. Vi i kommissionen vill nu vara den varningen för samhället kring ensamhet. Den här rapporten är första steget, problemet går inte att blunda för längre,säger Amelia Adamo.

Kommissionen kommer i nästa steg med policyförslag för att minska ensamheten.